Společnost KOMAP DĚDOV s.r.o. vznikla v roce 1991 se záměrem vytvořit pro tuzemský i zahraniční trh spolehlivého dodavatele širokého sortimentu hotových přírub, polotovarů a služeb.

Zakoupením provozovny bývalého státního podniku POTRUBÍ PRAHA byl získán základ pro splnění tohoto záměru a mohlo být rozvíjeno zajištění a realizace výroby přírub s mnohaletou tradicí, která sahá až do roku 1959. Následnou investiční výstavbou a modernizací byl vybudován výrobní komplex s uceleným technologickým i výrobním zázemím.

Rozšiřování podniku dále pokračovalo v roce 2001, kdy se podařilo výrobní kapacitu posílit o celý výrobní závod kovárny, nástrojárny a kalírny, který firma zakoupila z konkurzní podstaty bývalého podniku TRANSPORTA CHRUDIM a.s..

Touto investicí vznikla v Chrudimi nová provozovna, která velmi významně rozšířila sortiment nabízených výrobků a služeb o tvarové zápustkové kování, volné kování, výrobu nástrojů, zápustek a přípravků, povrchové úpravy kovů, žíhání, kalení, cementování nejen pro vlastní potřebu, ale i pro externí zákazníky. V roce 2010 se společnost stala členem holdingu pewag.